A nyereményjátékban résztvevő személyek
A nyereményjátékban részt vehet minden nagykorú természetes személy, kivéve az iapple.hu webáruház üzemeltetője és munkatársai, valamint – a Ptk. 685 § (b) bekezdése szerinti – közeli hozzátartozói. A nyereményjátékban résztvevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

Ingyenesség, a nyereményjátékban való részvétel
A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.
A nyereményjátékban részt vesz – az első bekezdésben leírt kivételek figyelembe vételével – mindenki, aki lájkolja facebook oldalunkat és kommenteli a posztot 2018.06.01-ig. A nyereményjátékban poszthoz hozzászólásként komment formájában leírja, hogy kinek szánja a nyeremény tárgyát . A nyereményjátékban az összes játékos, aki a játék kiírásának megfelelően hozzászólt, részt vesz a sorsoláson, melynek nyereménye: iPhone SE készülék.

A nyereményjáték befejezését követően kézi sorsolással történik. A nyertesek kiértesítése a következő munkanapon történik.

A nyeremény átvételének feltételei
A nyertest  a Facebookon értesítjük. A nyereményt személyesen a 5000 Szolnok, Ispán körút 7. földszint 11.-en vehető át. Az iapple.hu nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. Az iapple.hu fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt csak és kizárólag a nyerteseknek adja át.

A játékban részt vevők beleegyeznek, hogy az iapple.hu Facebook oldalán nyilvánosan ismerteti a győztes nevét.

A játékban résztvevők vállalják, hogy nyerés esetén jogosultságukat személyazonosító okirattal igazolják, amennyiben arra szükség van.

A Szervező jogai
Az iapple.hu kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt az iapple.hu honlapja neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el.

Az iapple.hu üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni.

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével az iapple.hu számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. Az iapple.hu nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi szabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

Adatkezelés
A nyereményjáték során az iapple.hu nem jut személyes adatokhoz a játék során. A nyilvános adatok kezelése, a Facebook minden felhasználó számára biztosított lehetőségek és szabályok alapján történik.

Információkérés
A játékkal kapcsolatos információ az alábbi e-mail címen kérhető: info@adacsa.hu

Ez promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve.